terça-feira, 26 de junho de 2012

O noso proxecto nas Xornadas da A21EG

Novamente o noso proxecto foi o protagonista dunha comunicación nas Xornadas para Profesores da A21EG, celebradas en Santiago de Compostela durante o 8 e 9 de xuño, e que versaron sobre a Educación en Competencias através da Educación Medioambiental.
Susana Vázquez defendeu nesas xornadas unha comunicación co título "A Educación Medioambiental nos marcos da A21EG e os proxectos eTwinning: competencias básicas" na que se fixo referencia a liñas de traballo deste noso proxecto.
Podedes ver toda a información no blogue da Embaixada eTwinning en Galicia.


Novamente, o nosso projecto foi o protagonista de uma comunicação nas Jornadas para Professores da A21EG, celebradas em Santiago de Compostela, durante o 8 e 9 de Junho, e que versaram sobre a Educação em Competências Básicas atravês da Educação Medioambiental.
Susana Vázquez defendeu nessas jornadas uma comunicação entitulada "A Educação Medioambiental nos marcos da A21EG e os projectos eTwinning: competências básicas" na que fez referência a linhas de trabalho deste nosso projecto.
Podedes ver toda a informação no blogue da Embaixada eTwinning en Galicia.

Sem comentários:

Enviar um comentário