domingo, 11 de março de 2012

UN CONTO

Para a segunda actividade, xa de lectura en si mesma, decidimos compartir un conto curto. A partir del, traballamos coa información extraída e, posteriormente, chamamos á imaxinación dos nenos para que transladasen a súa idea do conto a un debuxo para crear un arquivo de imaxes (soños) en relación co mesmo.
Así, os arquivos resultantes son os que atopades ao final.

Para a segunda atividade, centrada na leitura, decidimos partilhar um pequeno conto . A partir dele, trabalhámos com a informação extraída e, posteriormente, apelámos à imaginação dos meninos para que transpusessem a sua interpretação do conto para um desenho a fim de criar um arquivo de imagens (sonhos) relacionadas com o mesmo.
Assim, os arquivos resultantes são os que seguem:

Actividade de gestão da informação: Galiza e Terceira.
Desenhos dos meninos galegos:
Atividades dos alunos portugueses:

Sem comentários:

Enviar um comentário